Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
KATEGORIA
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Edukacja
Festiwale
Film
Gry / turnieje
Koncerty
Konkursy
Obchody
Prezentacje
Rozrywka
Spotkania
Teatr
Warsztaty
Wycieczki
Wykłady / prelekcje
Wystawy

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

RSS

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

 

Biblioteka działa na terenie miasta i gminy Chrzanów od 1946 r. Od 1999r. pełni na nowo funkcje biblioteki powiatowej sprawując opiekę merytoryczną nad siecią 38 bibliotek publicznych w powiecie chrzanowskim. Do podstawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna, działalność instrukcyjno-metodyczna na rzecz bibliotek gminnych w powiecie chrzanowskim oraz bibliotek własnej sieci, działalność szkoleniowa  w ramach doskonalenia zawodowego, zarządzanie i administracja,   współpraca z innymi bibliotekami.

Sieć  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie tworzą: Biblioteka Główna, 6 Filii oraz 1 Punkt Biblioteczny.

 

W Bibliotece Głównej funkcjonują następujące agendy:

 

  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  • Dział Czytelń- Czytelnia Naukowa; Czytelnia Czasopism
  • Dział Informacji Regionalnej
  • Dział Multimedialny
  • Wypożyczalnia
  • Oddział dla dzieci
  • Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa

 

Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory liczące 223 024  jednostki inwentarzowe (stan na 31.12.2011 r.). Są to: książki, czasopisma, zbiory specjalne (płyty analogowe, płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety video, dyskietki, dyski CD-ROM). Gromadzone są zbiory z zakresu literatury pięknej, literatury popularnonaukowej, wydawnictwa informacyjne, wydawnictwa regionalne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie obejmuje swoim zasięgiem 37% mieszkańców miasta i gminy. Umożliwiamy czytelnikom szeroki i szybki dostęp do różnorodnej informacji oferując możliwość korzystania zarówno z tradycyjnych, jak i  nowoczesnych nośników informacji. Zapewniamy dostęp do własnych baz danych, baz danych internetowych oraz baz danych na CD-ROM. MBP w Chrzanowie pracuje w zautomatyzowanym systemie komputerowym SOWA zapewniając szybką obsługę czytelnikom.

 

Prowadzimy szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, która ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz edukację literacką, regionalną i ekonomiczną mieszkańców miasta gminy i powiatu. Służą temu organizowane od lat wystawy, wernisaże, lekcje biblioteczne, cykliczne spotkania literackie : DKK – Dyskusyjny Klub Książki, konkursy wiedzy oraz akcje "głośnego czytania dzieciom". Bardzo ważny obszar działania MBP w Chrzanowie stanowi wszelka działalność promująca region chrzanowski, jego osobliwości, historię, kulturę i walory turystyczne.

 

W 2006 r.  (Rok Jubileuszu 60-lecia MBP w Chrzanowie) w zakresie działalności kulturalno – oświatowej otwarto  Klub Literacki z Galerią wystawienniczą. W ramach pracy klubu organizowane są liczne wystawy, wernisaże, warsztaty dla młodzieży, spotkania literackie i muzyczne.