Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
KATEGORIA
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Edukacja
Festiwale
Film
Gry / turnieje
Koncerty
Konkursy
Obchody
Prezentacje
Rozrywka
Spotkania
Teatr
Warsztaty
Wycieczki
Wykłady / prelekcje
Wystawy

KONKURS MÓJ PIERWSZY WIERSZ

RSS
Termin: 15 stycznia - 6 marca 2020
Godzina:
Miejsce: Gmina Chrzanów
Wstęp: -

Regulamin konkursu poetyckiego dla dzieci MÓJ PIERWSZY WIERSZ
1.    Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów oraz Promyk Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole w Chrzanowie,

ul. Świętokrzyska 33,
32-500 Chrzanów
2.   Cele konkursu:
•    rozwijanie zainteresowań literackich dzieci
•    rozwijanie umiejętności językowych dzieci
•    pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej najmłodszych
3.   Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli z terenu Gminy Chrzanów
4.   Zasady uczestnictwa:

•    w konkursie mogą wziąć udział dzieci

w wieku 5-6 lat
•    jedno dziecko może być autorem tylko jednego zgłoszonego do konkursu wiersza
•    tematyka wierszy: dowolna
•    objętość wiersza: minimalnie 8 wersów, maksymalnie 12 wersów
•    każde z przedszkoli może zgłosić wiersze maksymalnie 5. dzieci
•    do konkursu należy zgłaszać wiersze ułożone samodzielnie przez dzieci
•    do konkursu należy zgłaszać tylko prace wcześniej niepublikowane (zarówno w druku jaki

i w Internecie), nienagradzane w innych konkursach
5.    Terminarz:
•    ogłoszenie konkursu: 15 stycznia 2020 r.
•    termin zgłaszania prac konkursowych: 6 marca 2020 r.
•    rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 20 marca 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie - w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji
6.    Składanie prac konkursowych: wiersze w formie drukowanej należy dostarczyć osobiście

do siedziby Organizatorów najpóźniej do dnia 6.03.2020. Wiersze dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Każdy zgłoszony do konkursu wiersz należy na odwrocie opisać, podając:
- imię i nazwisko oraz wiek dziecka – autora wiersza
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
- nazwę i adres przedszkola, nr telefonu
Do zgłaszanych do konkursu prac należy dołączyć wypełnione druki - zgody rodziców uczestników konkursu oraz zgody nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu, stanowiące załączniki niniejszego regulaminu.
7. Nadesłane na konkurs wiersze oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów.
8. Przy ocenie wierszy Jury konkursowe weźmie pod uwagę oryginalność, poprawność językową, wartość literacką, dobór środków artystycznego wyrazu oraz samodzielność w ułożeniu tekstu.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody (miejsca I, II, III oraz wyróżnienia).
9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
10.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji konkursu. Zgłoszenie się

do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych do konkursu wierszy lub ich fragmentów, na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładów, wykorzystywania w Internecie oraz

w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia w ramach działalności Organizatorów.
12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują
Organizatorzy konkursu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!Plakat

< powrót