Miasto Chrzanów Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Muzeum w Chrzanowie
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
KATEGORIA
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Edukacja
Festiwale
Film
Gry / turnieje
Koncerty
Konkursy
Obchody
Prezentacje
Rozrywka
Spotkania
Teatr
Warsztaty
Wycieczki
Wykłady / prelekcje
Wystawy

BOSA NÓŻKA - chrzanowskie spotkania folklorystyczne

RSS
Termin: 17 listopada 2016
Godzina: 10:00
Miejsce: MOKSiR, sala teatralna, ul. Broniewskiego 4
Wstęp: bezpłatny

Serdecznie zapraszamy na chrzanowskie spotkania folklorystyczne pt. BOSA NÓŻKA. Przegląd odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godz. 10.00- sala teatralna MOKSiR. Podsumowanie Przeglądu, wręczenie nagród- 18.11.2016 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej MOKSiR.

 

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne.

Cel Przeglądu:
Rozbudzenie zainteresowania folklorem.
Zachowanie tradycji przekazu dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu.
Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego
i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą tj. pieśń i piosenka obyczajowa o dziecku, kołysanka, gry i zabawy, wyliczanki, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.

Przegląd odbędzie się w dn. 17.11.2016 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4
Uczestnikami są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa)
Podsumowanie Przeglądu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas koncertu laureatów w dn. 18.11.2016 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej MOKSiR

Kategorie Przeglądu:

soliści,  wokaliści: mogą wykonywać następujące gatunki pieśni i piosenek: kołysanka, pieśń obyczajowa o dziecku, pieśń sieroca, pieśń pasterska. Należy wykonać dwie dowolne pieśni lub piosenki w nieprzekraczalnym czasie do 10 min. Istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

zespoły wokalne:
mogą wykonywać dwie pieśni lub piosenki o tematyce podanej wyżej
w nieprzekraczalnym czasie do 10 min. Zespół nie może przekroczyć 10 osób. Istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

zespoły taneczne:
prezentują dwa układy taneczne o łącznym czasie do 10 min.. Grupa nie może przekraczać 20 osób, dopuszcza się występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, MP3). Układy taneczne powinny wywodzić się z regionu krakowskiego. Repertuar powinien być odpowiedni do wieku uczestników.gry i zabawy dziecięce, wyliczanki – do 10min.    

Kryteria oceny:
Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych, biorąc pod uwagę zgodność z tradycją regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Program powinien być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dzieci. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Nagrody:
- nagrodą pierwszą przyznawaną w każdej kategorii jest Krakowska Skrzynia
- organizatorzy przewidują również II i III miejsca oraz wyróżnienia
- uczestnicy (soliści i zespoły) otrzymują dyplomy uczestnictwa

Uwagi końcowe:
- uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
- organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w radio i TV
- warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4, 2-500 Chrzanów
do dn. 4.11.2016 r.
z dopiskiem „Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne”

wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udziela Dział Animacji Kultury MOKSiR Chrzanów, tel. 32 623-30-86, wew. 36


45 KB
   karta_zgloszenia__________.pdf

< powrót